website overzicht:


 

adres:
Stichting KBNT
Tussen de Bogen 52
1013 JB Amsterdam

e-mail:
info@kbntvisitatie.nl


Informatie:

Voor meer informatie over de visitatie van uw eigen praktijk wordt u verzocht contact op te nemen met uw eigen beroeps-organisatie of -vereniging. De KBNT heeft geen inspraak in wie er in de volgende visitatieronde bezocht wordt.

 

Welkom op de website van KBNT

 

De Stichting KwaliteitsBeheer Natuurgerichte Therapeuten is als onafhankelijk kwaliteits- en registratie instituut in het leven geroepen om de kwaliteit te toetsen van therapeuten welke bij een of meer beroeps­organisaties voor complementaire geneeswijzen zijn aangesloten. Dit ten behoeve van overheid, consumenten en zorgverzekeraars.

KBNT helpt therapeuten bij het bewustmaken van kwaliteiten en verbeterpunten in de praktijk. De visitaties zijn naast een toetsing ook, en vooral, een verbetertraject. Er kan door toetsing en verbetering niet alleen tegemoet gekomen worden aan de eisen van overheden, maar de therapeut kan de eigen praktijk zo verder professionaliseren. Een ander bijkomend voordeel is dat het visiteren bijdraagt aan een sterke beroepsgroep hetgeen ten goede komt aan zowel cliënten als therapeuten.

De kwaliteitstoetsing begint bij de aanmelding van de therapeut door de beroepsorganisatie en wordt vervolgd door een visitatiebezoek welke door KBNT in opdracht van de beroepsorganisatie wordt uitgevoerd.

Tijdens de visitatie wordt gecontroleerd of de therapeut zich houdt aan:

Het visitatiedossier wordt door de KBNT beheerd, gecontroleerd en beoordeeld.