Website overzicht:


 

adres:
Stichting KBNT
Tussen de Bogen 52
1013 JB Amsterdam

e-mail:
info@kbntvisitatie.nl

Doelstelling KBNT

De Stichting KBNT is opgericht in 2006 als onafhankelijk kwaliteits- en registratieinstituut, dat in opdracht van beroepsorganisaties of -verenigingen visitaties uitvoert bij haar leden. De visitaties staan in het kader van intercollegiale ondersteuning en toetsing, en zijn gericht op de bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg van natuurgeneeskundig therapeuten.

De KBNT werkt in opdracht van de beroepsorganisatie of -vereniging en is slechts een uitvoerend orgaan van een visitatietraject dat door het voormalig CBO is vastgelegd. CBO is eind 2010 overgenomen door TNO.